Våra tjänster

Boendet har 6 platser för kvinnor och 4-6 barn beroende på ålder och om de är i behov av egna rum.

Vi tar emot placeringar dygnet runt. Vi tar emot även personer med skyddsbehov efter avslutad behandling eller när jour-/familjehem inte räcker till.

Vi tar även kortare placeringar ex vid behov av en tillfällig tillflyktsort i akut läge.

Vi har erfarenhet av hedersrelaterad problematik och ärenden som kräver högre skyddsplacering. På grund av hög risk erbjuder vi ny mobiltelefon med nytt SIM-kort, vi arbetar för att adressen inte röjs.
All internetuppkoppling sker genom VPN som säkerställer att trafiken inte kan spåras.

Vi uppfyller alla krav gällande kvalitetsledningssystem, tillgänglighet, säkerhet och personalens kompetens.

Utredning och behandling på boendet

Vid akuta placeringar kan vi vara behjälpliga och genomföra hela eller delar av socialtjänstutredningar och riskbedömningar. Vi använder oss av strukturerade utredningsmetoder. Vi har socionomer med mångårig erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänstens alla områden och är väl förtrogna med utredningsförfarandet.

Varje kvinna har en individuell genomförandeplan för att få stöd i processen och behålla fokus mot de uppsatta framtidsmålen.  

Under vistelsen arbetar vi individuellt och i grupp med olika teman för att uppnå resultaten.

Förutom det psykosociala stödet erbjuder vi dessutom individanpassad praktisk vägledning och coachning till självständighet, säkerhet och välmående.

Vid behov av kvalificerat psykologstöd erbjuder vi hjälp att organisera detta. Inom vår verksamhet finns steg 1 psykoterapeut, socionom och behandlingsassistent.

I vår verksamhet finns personal med adekvat utbildning och erfarenhet för att arbeta med människor i kris och deras säkerhet. I vårt arbete utgår vi ifrån beprövade, evidensbaserade metoder samt Socialstyrelsens rekommendationer.