Säkerhet

Säkerheten är en grundförutsättning i vårt arbete med att skapa trygghet. 
Säkerhetsplaneringen påbörjas direkt i anslutning till inflytt genom våra säkerhetssamtal och följs upp under hela vistelsen.
De som bor hos oss är en samarbetspartner i sin egen säkerhet vilket betyder att inte röja adressen till någon, stänga av sociala medier, adressändra, ansöka om sekretessmarkering och delta i regelbundna säkerhetssamtal med vår personal.
Vi genomför en hot- och riskbedömning och upprättar en genomförandeplan utefter det uppdrag vi fått av socialtjänsten. 

Skalskyddet på boendet säkerställs genom insynsskydd, kameraövervakning, inbrottslarm och överfallslarm. Vi erbjuder våra boende en ny mobiltelefon i anslutning till inflytt.

För att inte internettrafik ska kunna spåras sker all internetuppkoppling genom en egen VPN