Om oss

Vi är ett team av kompetenta och erfarna kvinnor som i olika situationer arbetat med kvinnor och barn som utsatts för våld, hot och övergrepp av närstående. Mångårig erfarenhet gör att vi vet hur svårt det kan vara att komma bort från relationer och miljöer som är farliga och skadliga. Därmed vet vi också vilket stöd våldsutsatta är i behov av för att inte återvända till en destruktivt relation.

Vi erbjuder skyddat boende med helhetslösning för hedersvåld, relationsvåld eller våld i nära relation med hög risk. Vi är bemannade dygnet runt och kan erbjuda transporter vid behov. Vi erbjuder utredning och stöd med fokus på framtidslösningar med handlings- och genomförandeplan. Vårt mål är att stärka individens egen kapacitet och skapa förutsättningar till ett självständigt liv.

Verksamheten är belägen på landsbygden i nordvästra Småland med närhet till kommunikationer, tätort och har en placering som erbjuder trygghet och säkerhet.

Närhet till tätort som erbjuder både många arbetsplatser och utbildningsmöjlighet samt en god bostadsmarknad.

Vi erbjuder hög säkerhet, personal dygnet runt, skalskydd och larm.

 Vår personal har kompetens inom området, behandlingsassistent, socionom med steg ett utbildning, socionom, pedagog mfl.