Integritetspolicy

Teamet för stöd i relationsvåld är en enskild verksamhet.
Vår webbplatsadress är: https://t-rvs.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

INTEGRITETSPOLICY Team RVS

VARFÖR HAR VI EN INTEGRITETSPOLICY?

Vi på Team RVS värnar om din personliga integritet. Vårt mål är därför alltid att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och att följa gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Med vår integritetspolicy vill vi ge dig information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vår policy hjälper dig som intresseradatt bland annat förstå vilken slags information som Team RVS samlar in och hur vi använder den. Vår integritetspolicy vänder sig till dig som på något sätt är i kontakt med
Team RVS och därvid lämnar dina personuppgifter digitalt.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Team RVS är en enskild verksamhet och är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

VILKA PERSONUPPGIFTER OM DIG BEHANDLAR VI?

Vi samlar bara in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss då du fyller i kontaktformuläret. Den information vi samlar in och lagrar är namn och e-post.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • För att ge dig information om Nova Futura och våra tjänster.
  • För att kunna besvara dina frågor
  • Bjuda in till seminarier eller konferenser.

VILKA KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part.

HUR SKYDDAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?


Team RVS vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

VAR LAGRAS DINA UPPGIFTER?

Team RVS lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig inom EU och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot det företag som du representerar gentemot oss som kund.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

När du lämnar dina personuppgifter till Team RVS ger du medgivande till oss att registrera och lagra uppgifterna för ovan nämnda ändamål. Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. 

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, den förutsedda period eller kriterierna för att fastställa under vilken period personuppgifterna kommer att lagras. Du kan kontakta oss på info@t-rvs.se för att få informationen skickad per post eller e-post. För din säkerhet skickas denna information endast till angiven e-postadress i vår kontaktdatabas.

Om du anser att de personuppgifter som Team RVS har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta oss på info@t-rvs.se
Team RVS är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort. Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

KONTAKTUPPGIFTER

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss enligt nedan.

Teamet för skydd vid relationsvåld
mail: info@t-rvs.se

Dessa villkor har fastställts av Teamet för skydd vid relationsvåld och gäller från och med 2019-01-01