Barnens bästa i fokus

Vi har alltid fokus på barn och deras behov. Allt arbete ska utformas för barnens bästa. Barnen får, utifrån ålder och förmåga, möjlighet till samtal antingen enskilt eller tillsammans med mamman.
Barnen blir i nära anslutning till placeringen informerade om orsaken till placeringen. Vi är behjälpliga och ordnar kontakter för samtal enligt “trappan-modellen” i de fall insatsen beviljas av socialtjänsten och kvinnans placering sträcker sig över tid så att Trappan-samtalsserien kan genomföras. Vi följer med på vissa besök utanför verksamheten och vi tar initiativ till att barnen kommer ut för lek i närområdet.
Vid längre placeringar och när det är möjligt ordnas plats på närbelägen förskola eller skola.