Teamet för stöd vid relationsvåld

Vi är ett skyddat boende för kvinnor utsatta för våld i nära relation med eller utan hedersproblematik. Vi tar emot ensamstående och kvinnor med barn. Man kan även ta med sina husdjur.

Med en hög säkerhet i boendet skapar vi en trygg situation där de boende kan bearbeta sin situation och planera för framtiden.

vi har personal på plats dygnet runt, årets alla dagar.

Det finns alltid kompetent personal på plats i boendet för att stödja de boende.

vi medverkar också vid olika utredningsuppdrag i samverkan med handläggare från socialtjänsten.

Vi är behjälpliga med delar eller hela utredningar då kvinnor kan komma från orter långt ifrån boendet. Vi använder oss av strukturerade och standardiserade bedömningsmetoder.

All personal i vårt team har utbildning och arbetat med problematiken på olika sätt.